• 2015-03-31 16:03:42
  • ប្រដាល់
វីដេអូ​ បឹត ខាំ ហ្វឹកហាត់​ត្រៀម​ឡើង​សង្វៀន​ប៉ះ កូរ៉េ ថ្ងៃ​ទី១​២ ខែ​មេសា វីដេអូ​ បឹត ខាំ ហ្វឹកហាត់​ត្រៀម​ឡើង​សង្វៀន​ប៉ះ កូរ៉េ ថ្ងៃ​ទី១​២ ខែ​មេស...
  • 2015-03-31 16:03:42
  • ប្រដាល់

អ្នក​ប្រដាល់​ល្បី​ឈ្មោះ​ បឹត ខាំ​ គ្រោង​ឡើង​សង្វៀន​ជា​ថ្មី​នា​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥​ខាង​មុខ​នេះ​ដោយ​ត្រូវ​​កីឡាករ​កូរ៉េ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ប្រទេស​ជប៉ុន បន្ទាប់​ពី​បាត់​មុខ​យូរ​ពី​ពិភព​ប្រដាល់។ ទោះ​បី​ជា​កីឡាករ​កម្ពុជា​រូប​នេះ​បាត់​មុខ​ពី​សង្វៀន​ប្រដាល់​ក្រោយ​របួស​ជើង​ដោយ​សារ​កីឡាករ​ប្រេស៊ីល​រយៈ​ពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​ហើយ​ក្តី​ ក៏​រូប​គេ​មិន​ទៅ​ណា​ឆ្ងាយ​ពី​សង្វៀន​ប្រដាល់​ឡើយ។