• 2014-11-04 12:30:15
  • ប្រដាល់
ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ! បុរស​បារាំងសោះ​​​​​​តែ​ស្រលាញ់​គុន​ខ្មែរ​ដូច​ជីវិតរបស់​​ខ្លួន ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ! បុរស​បារាំងសោះ​​​​​​តែ​ស្រលាញ់​គុន​ខ្មែរ​ដូច​ជីវ...
  • 2014-11-04 12:30:15
  • ប្រដាល់

អ្នក​លេង​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​ខ្មែរ និង​ល្បុក្កតោ​ជន​ជាតិ​បារាំង Bidaut Derek បាន​ផ្ដួល​ជើង​ខ្លាំង​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ដោយ​កែង​បក​ក្នុង​ទឹក​ទី​២​កាល​ពី​ចុង​សប្ដាហ៍​កន្លង​ទៅ​​ក្នុង​ដំណើរ​បេសកកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ប្រទេស​ជប៉ុន​រយៈ​ពេល​៣​ខែ។ អ្នក​លេង​ឆ្លង​ទ្វីប​រូប​នេះ​បាន​លើក​ទង់​ជាតិ​ខ្មែរ និង​មាន​មោទនភាព​​សម្រាប់​ការ​ទទួល​បាន​ជ័យជម្នះ។