• 2020-10-19 13:55:23
  • បាល់ទាត់

ក្លឹប​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ ក្នុង​លីគ​កំពូល​អឺរ៉ុប​ទាំង​៥​ នៅ​ពេល​នេះ

  • 2020-10-19 13:55:23
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 3

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាង​ក្រោម​នេះ​ក្លឹប​ទាំង​១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​លីគ​កំពូល​អឺរ៉ុប​ទាំង​៥៖

១. ក្លឹប​ Liverpool៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៣ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

២. ក្លឹប​ Manchester City៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.២ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៣. ក្លឹប​ Barcelona៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.០៣ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៤. ក្លឹប​ Bayern Munich៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.០២ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៥. ក្លឹប​ Paris Saint Germain៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.០១ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៦. ក្លឹប​ Real Madrid៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៧. ក្លឹប​ Chelsea៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ៩៨៧​លាន​ដុល្លារ​។

៨. ក្លឹប​ Manchester United៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ៩៤២​លាន​ដុល្លារ​។

៩. ក្លឹប​ Atletico Madrid៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ៨៦៦​លាន​ដុល្លារ​។

១០. ក្លឹប​ Tottenham Hotspur៖ មាន​តម្លៃ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ៨៦៣​លាន​ដុល្លារ​៕

ប្រភព៖ transfermarkt ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី

មតិយោបល់