• 2015-12-08 22:54:09
  • ព័ត៌មាន
ពាក់​កណ្ដាល​ម៉ារ៉ាតុង​អន្តរជាតិ​អង្គរ​ឆ្នាំ​នេះ ប្រើ​បច្ចេកទេស​កាន់​តែ​ទំនើប​ជាង​មុន ពាក់​កណ្ដាល​ម៉ារ៉ាតុង​អន្តរជាតិ​អង្គរ​ឆ្នាំ​នេះ ប្រើ​បច្ចេកទេស​កាន់​តែ...
  • 2015-12-08 22:54:09
  • ព័ត៌មាន

បច្ចេកទេស​គ្រប់​គ្រង​ការ​រត់​ប្រណាំង​ពាក់​កណ្ដាល​​ម៉ារ៉ាតុង​អន្តរជាតិ​នៅ​អង្គរ​វត្ត​លើក​ទី​២០ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ដែល​ទើប​បញ្ចប់​​ទៅ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​ធ្នូ កាន់​តែ​ទំនើប​ជាង​ឆ្នាំ​មុនៗ ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​មាន​ភាព​សុក្រឹត​បំផុត។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​ឯក​ឧត្ដម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា។