• 2021-12-28 13:33:55
  • បាល់ទាត់

មក​ស្គាល់​ក្លឹប​ ដែល​បាន​ចំណាយ​លុយ​ច្រើន​បំផុត​ ក្នុង​ការ​ដោះដូរ​ទិញ​កីឡាករ នៅ​ស.វទី២១​

  • 2021-12-28 13:33:55
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្លឹប​ទាំង​១៥ ដែល​បាន​ចំណាយ​លុយ​ច្រើន​បំផុត​ ក្នុង​ការ​ដោះដូរ​ ឬ​ក៏​ទិញ​កីឡាករ​ក្នុង​សតវត្ស​ទី​២១​នេះ​ (រាប់​ចាប់​ពី​រដូវកាល​ឆ្នាំ​២០០០/០១ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​) បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​របស់​ Transfermarkt៖

១. ក្លឹប​ Chelsea៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៧២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

២. ក្លឹប​ Manchester City៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៣. ក្លឹប​ Real Madrid៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៤. ក្លឹប​ Barcelona៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៥. ក្លឹប​ Juventus៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៦. ក្លឹប​ Manchester United៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ២.៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៧. ក្លឹប​ Inter Milan៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៨. ក្លឹប​ Paris Saint Germain៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

៩. ក្លឹប​ Liverpool៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១០. ក្លឹប​ AC Milan៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១១. ក្លឹប​ Atletico Madrid៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១២. ក្លឹប​ Tottenham Hotspure៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១៣. ក្លឹប​ AS Roma៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១៤. ក្លឹប​ Arsenal៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។

១៥. ក្លឹប​ Bayern Munich៖ បាន​ចំណាយ​លុយ​រហូត​ទៅ​ដល់​ជាង​ ១.២៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​៕

ប្រភព៖ transfermarkt ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី

មតិយោបល់